Trang chủ > Sản phẩm > THỂ THAO
K-97 Sport / city Xe máy xuyên tâm lốp

K-97 Sport / city Xe máy xuyên tâm lốp

    Đường cong tỷ lệ phẳng thấp kiểm soát hoàn toàn áp lực thống nhất giảm căng thẳng tuyến tính khi lái xe cải thiện tính linh hoạt và hiệu suất cân bằng