Trang chủ > Sản phẩm > THỂ THAO > K902
THỂ THAO THÀNH PHỐ LỐP RADIAL

THỂ THAO THÀNH PHỐ LỐP RADIAL

    Chúng tôi là người đầu tiên thực sự sản xuất lốp MC Radial tại Trung Quốc, so sánh với truyền thống MC Bias lốp, lốp xe của chúng tôi có thể được an toàn hơn, nhiều kinh tế. Có chỉ có một vài công ty lốp trên thế giới đang sản xuất lốp radial MC, như MICHELIN, PIRELLI, BRIDGESTONE. Các sản phẩm của chúng tôi điền vào chỗ trống trong thị trường nội địa.