Trang chủ > Sản phẩm > TRAIL > K66
Xe máy đường mòn lốp 150/70R17

Xe máy đường mòn lốp 150/70R17

    Tối ưu hóa mô hình sắp xếp giảm mặc liên hệ khu vực và tăng cường hệ thống thoát nước của góc độ dốc. Công nghệ Dual tread hợp chất duy trì sự ổn định của đường thẳng và grip tăng cường tối đa nạc góc.